Algemene Voorwaarden

Probeer het meteen | Geen creditcard nodig

Algemene Voorwaarden – Nize Office Management

Welkom bij Nize! Wij hebben als doelstelling om organisaties veilig en soepel te laten draaien. Heb je vragen over het gebruik van Nize of over deze voorwaarden? Stel ze ons gerust via inez@nize.today. We streven ernaar om binnen een werkdag antwoord te geven.

Wanneer gelden deze voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden als je gebruikmaakt van het online platform Nize Office Management of als je onze website bezoekt. De voorwaarden op deze webpagina worden volledig toegepast en zijn van invloed op je gebruik van de applicatie. Door Nize te gebruiken, ga je akkoord met het accepteren van alle Algemene Voorwaarden die hier staan beschreven. Je mag deze applicatie niet gebruiken als je het niet eens bent met een van deze Algemene Voorwaarden.

Minderjarigen of mensen onder de 18 jaar mogen deze applicatie niet gebruiken.

Wie is wie?
Als je in deze voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als gebruiker van het online platform Nize en/of als bezoeker van onze website.

Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Nize, een bedrijf van Erimimi BV, gevestigd aan de Van Aerssenstraat 68, 2582 JR, te Den Haag. Nize is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71531319.

Intellectuele eigendomsrechten
Afgezien van de inhoud die jij zelf bezit, bezit Nize en / of zijn licentiegever onder deze Algemene Voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en -materialen die deze applicatie bevat. Je krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal in deze applicatie.

Beperkingen

Je bent specifiek beperkt in het volgende:

  • het verkopen en / of op andere wijze commercialiseren van het applicatiemateriaal;
  • de applicatie gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor Nize;
  • de applicatie gebruiken op een manier die van invloed is op de gebruikerstoegang tot Nize;
  • de applicatie gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enig andere manier schade kan toebrengen aan de applicatie of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze applicatie;
  • de applicatie gebruiken voor advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze applicatie zijn beperkt toegankelijk en Nize kan de toegang tot alle delen van deze applicatie ontzeggen, op ieder moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die je voor deze applicatie gebruikt, zijn vertrouwelijk en je dient hier ook vertrouwelijk mee om te gaan.

Herhaalde creatie van een account
Onze service biedt mogelijk gratis proefversies of beperkte gratis voordelen voor nieuwe accounts. Het verwijderen van je huidige account en het maken van een nieuwe account (meer dan 2 keer) om de gratis voordelen opnieuw te ontvangen, is niet toegestaan ​​en als dit wordt ontdekt, kan de gebruiker uit Nize worden verwijderd.

Inactieve accounts
We moedigen mensen aan om actief in te loggen en onze dienst te gebruiken wanneer ze een account aanmaken. Om ervoor te zorgen dat je account actief blijft, moet je je minimaal elke zes maanden aanmelden. Accounts kunnen permanent worden verwijderd vanwege langdurige inactiviteit. (als je een lopend abonnement hebt, wordt je account niet verwijderd).

Geen garanties
De applicatie wordt aangeboden “op eigen risico”, met alle eventuele fouten, en Nize geeft geen enkele verklaring of garantie, van welke aard dan ook, gerelateerd aan de applicatie of de materialen in de applicatie. Bovendien mag niets in de applicatie worden geïnterpreteerd als een advies.

Beperking van aansprakelijkheid
Nize en haar directeuren en werknemers zullen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor iets dat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de applicatie. Nize (inclusief haar directeuren en werknemers) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze applicatie.

Schadeloosstelling
Je vrijwaart Nize ten volste van en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met jouw schending van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Wijzigen van voorwaarden
Nize mag deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken herzien. Als je gebruik maakt van Nize wordt er van je verwacht dat je de Algemene Voorwaarden regelmatig zult bekijken.

Toepasselijke recht en forumkeuze
Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.